เกี่ยวกับเรา

   "โครงหลังคาสำเร็จรูป ตรา สมาร์ทแฮท" แบรนด์สินค้าภายใต้นาม บริษัท สมาร์ทแฮท จำกัด ผู้นำด้านระบบหลังคาครบวงจร สมาร์ทแฮท ไม่ได้เพียงผลิตและจำหน่ายโครงหลังคาสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ เรายังพร้อมที่จะให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันสร้างรูปแบบหลังคา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสม
   เราใส่ใจในการบริการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มประเมิณแบบแปลนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และคำนวณโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมชั้นสูง นำไปสู่กระบวนการผลิตที่แม่นยำ รวมไปถึงความปลอดภัยของโครงสร้างหลังคา ในด้านของการผลิต
   เราได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย (Roll Forming Machine) จากต่างประเทศเข้ามามาใช้ ทำให้ลด ความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ช่วยให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบที่กำหนด โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป้นผู้ควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการผลิตและการตรวจคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย
บริษัท สมาร์ทเเฮท จำกัด