5 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนทำหลังคาบ้าน

    หลังคาบ้าน เป็นส่วนประกอบสำคัญมากในการปกป้องกันบ้าน และผู้อยู่อาศัยจากสภาพภายนอก การทำหลังคาบ้านจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อความคงทน ความทนทานต่อสภาพอากาศ และความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว ตั้งแต่การเลือกรูปทรงของหลังคา วัสดุที่ใช้ รวมไปถึงองศาของหลังคา สมาร์ทแฮท ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนการทำหลังคามาให้ ดังนี้

โครงสร้างของหลังคา หรือ โครงหลังคา

    โครงหลังคาเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย โครงหลังคามักจะมีลักษณะเป็นโครงเหล็ก หรือ ไม้ ที่รองรับวัสดุหลังคาเพื่อให้ได้โครงสร้างที่มั่นคงและทนทานต่อภาวะอากาศต่าง ๆ 

วัสดุในการสร้างโครงหลังคา :

 • โครงหลังคาสำเร็จรูป : นวัตกรรมระบบงานโครงหลังทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง วัสดุมีความแข็งแรง การติดตั้งรวดเร็ว ก่อสร้างได้ไว โดยผ่านการคำนวนจากโปรแกรมทางวิศกรรม
 • โครงหลังคาเหล็ก : เป็นที่นิยมในการสร้างโครงหลังคา เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักของวัสดุหลังคาได้มาก
 • โครงหลังคาไม้ : การใช้ไม้ในการสร้างโครงหลังคาเป็นที่นิยมในบางพื้นที่ เนื่องจากมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ แต่ต้องใช้วัสดุไม้ที่มีคุณภาพและมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากแรงกระแทกของสภาพอากาศ

    การออกแบบโครงหลังคา : การออกแบบโครงหลังคาควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างของบ้าน รูปแบบของหลังคา และการรองรับภาวะอากาศต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสามารถในการรองรับน้ำหนักของวัสดุหลังคา

    การสร้างโครงหลังคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างบ้าน ควรให้ความสำคัญกับความแข็งแรง ความปลอดภัย และความทนทานต่อสภาพอากาศของโครงสร้างที่สร้างขึ้นรูปทรงของหลังคาบ้าน

    การเลือกรูปทรงหลังคาบ้านมีความสำคัญในการกำหนดสไตล์และลักษณะที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการระบายน้ำฝน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในที่ปลูกสร้างของบ้านอีกด้วย

รูปทรงของหลังคาบ้านที่เป็นที่นิยม

1. ทรงจั่ว : เป็นหลังคาทรงพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไป ออกแบบมาเพื่อให้อากาศเย็นจากภายนอก ช่วยระบายอากาศภายในได้อย่างดี สามารถรับลมได้ดีที่สุดเมื่อวางตำแหน่งหน้าจั่ว รับกับทิศทางของลมประจำถิ่น ก่อสร้างได้ง่ายกว่าหลังคาทรงปั้นหยาและมนิลา เหมาะสำหรับ บ้านที่อยู่ในทำเลซึ่งมีลมประจำถิ่นพัดในทิศทางที่แน่นอน

2. ทรงปั้นหยา มีความแข็งแรงกว่ารูปทรงอื่นๆ โครงสร้างทุกด้านบรรจบที่ยอดหลังคา ทำให้เกิดความมั่นคง สามารถรับลมและฝนได้จากทุกทิศทางเข้ากันได้กับตัวบ้านหลากหลายสไตล์ เหมาะสำหรับ บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งต้องการความแข็งแรงในการรับแรงลมและฝน

3. ทรงนอร์ดิก มีความทันสมัย สไตล์สแกนดิเนเวียน ดูมีความเรียบง่ายและร่วมสมัย หลังคามีความลาดเอียงสูงระบายน้ำได้ดี ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบทรงโมเดิร์น โดดเด่นด้วยความสวยงาม เน้นช่องแสงในการรับแสงจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับ บ้านที่ต้องการความปลอดโปร่ง

4. ทรงหมาแหงน มีความทันสมัย สไตล์โมเดิร์น ระบายอากาศได้ดีรอบทิศทาง ระบายน้ำทางเดียว ในด้านที่เอียงลาดลง ก่อสร้างง่าย ประหยัด เหมาะสำหรับ สตูดิโอ ออฟฟิตทำงาน หรือ บ้านแบบโมเดิร์น

5. ทรงมะนิลา เป็นการรวมข้อดีของหลังคา 2 แบบ คือ ทรงจั่วและทรงปั้นหยาเข้าด้วยกัน มีความแข็งแรง มั่นคง คุ้มแดดคุ้มฝนได้ดี มีช่องระบายอากาศในยามที่ร้อนอบอ้าว เหมาะสำหรับ บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นองศาของหลังคา

    ความชันของหน้าชันหรือการลาดเอียงของหลังคา การเลือกองศาของหลังคาส่งผลต่อลักษณะการระบายน้ำฝน การระบายความร้อน และการสร้างพื้นที่เพื่อการใช้งาน เราสามารถแบ่งองศาของหลังคาเป็น กลุ่มหลักๆดังนี้

 • หลังคาชันต่ำ : องศาของหลังคาที่ต่ำ ส่วนมากอยู่ในช่วง 2-10 องศา มักพบในบ้านที่มีสไตล์ที่เรียบง่ายหรือบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่ไม่มีฝนมาก 
 • หลังคาชันปานกลาง : องศาของหลังคาอยู่ในช่วง 10-30 องศา มักใช้กับบ้านที่มีสไตล์หลากหลาย และมีความทนทานต่อสภาพอากาศ
 • หลังคาชันสูง : องศาของหลังคามากกว่า 30 องศา มักใช้กับบ้านที่มีสไตล์หรูหราและใหญ่โต และมักพบในการสร้างบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกมาก การเลือกองศาของหลังคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสไตล์ของบ้าน ความต้องการในการระบายน้ำฝน การควบคุมความร้อน และการใช้งานในระยะยาว ควรพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้หลังคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของคุณและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของคุณ


วัสดุมุงหลังคา

    วัสดุมุงหลังคา มีหลายประเภทและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาควรพิจารณาถึงความทนทานต่อสภาพอากาศ ความคงทน การดูแลรักษาง่าย และความเหมาะสมต่อการใช้งานและสไตล์ของบ้าน

 • กระเบื้องคอนกรีตแผ่นลอน : มีลักษณะที่เหมาะสำหรับบ้านที่มีสไตล์หรูหราหรือทันสมัย มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ มีความหลากหลายในดีไซน์และสี ความลาดชันที่เหมาะกับการติดตั้ง คือ 17 องศาขึ้นไป แต่หากต้องการป้องกันการย้อนขึ้นของน้ำ องศาที่แนะนำจะอยู่ที่ 30-35 องศา มีโอกาสที่จะเกิดการย้อนกลับของน้ำน้อยมาก
 • กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ : มีลักษณะที่เหมาะสำหรับบ้านที่มีสไตล์หรูหราหรือทันสมัย มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ มีความหลากหลายในดีไซน์และสี ความลาดชันที่เหมาะกับการติดตั้ง คือ 30 องศาขึ้นไป แต่หากต้องการป้องกันการย้อนขึ้นของน้ำ องศาที่แนะนำ คือ 35-40 องศา มีโอกาสที่จะเกิดการย้อนกลับของน้ำได้น้อย
 • กระเบื้องลอนคู่ : มีความทนทานต่อสภาพอากาศและเป็นทนทานต่อเชื้อรา มีความคงทนต่อแสงแดดและความร้อน ความลาดชันที่เหมาะกับการติดตั้ง คือ 10 องศาขึ้นไป ซึ่งความเหมาะสมขององศาก็สามารถขึ้นอยู่กับรูปทรงของหลังคาด้วย
  หลังคาทรงจั่ว : องศาที่แนะนำ 20-45 องศา
  หลังคาทรงปั้นหยา : องศาที่แนะนำ 30-35 องศา
  หลังคาทรงหมาแหงน : องศาที่แนะนำ 10-20 องศา
 • หลังคาเมทัลชีท : หลังคาเหล็กแผ่นบาง เคลือบด้วยสารป้องกันสนิมนำมาขึ้นรูปลอน หลังคาเมทัลชีทสามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา มีความคงทน ความทนทานต่อสภาวะอากาศและการใช้งานที่คุ้มค่า องศาที่แนะนำ คือ 3 องศาขึ้นไป ขึ้นอยู่กับรูปทรงของหลังคา
 • หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ : กระเบื้องยางมะตอยสำหรับติดตั้งหลังคา วัสดุทำจากยางคุณภาพสูงทนทานทุกสภาพอากาศ นิยมใช้กันมากในสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยได้มีผู้นำเข้าจากหลายประเทศ และได้รับความนิยมพอสมควร เนื่องจากวัสดุมีความยืดหยุ่นทำให้สามารถติดตั้งให้เข้ากับแบบโครงสร้างหลังคาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบหรือโค้ง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่แตกร้าว และมีรูปแบบสี ลวดลายให้เลือกมากมาย องศาที่แนะนำ คือ 10 องศาขึ้นไป ขึ้นอยู่กับรูปทรงของหลังคา
ความคุ้มค่า และ ราคา

    ต้องพิจารณางบประมาณที่มีความเหมาะสมกับงานติดตั้งและวัสดุที่ใช้ รวมไปถึงการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาว, เช่น ค่าบำรุงรักษา, อายุการใช้งาน ควรเลือกใช้ผู้รับเหมาที่มีการรับประกันงาน

    การเลือกหลังคาบ้านต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย แนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งหลังคาเพื่อคำแนะนำที่เหมาะสม


บริษัท สมาร์ทแฮท จำกัด ผู้ผลิต และ ติดตั้งงานหลังคาครบวงจร พร้อมการรับประกันงานยาวนาน สูงสุดถึง 30 ปี โปรโมชั่น & ข่าวสาร อื่นๆ
post-image
5 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนทำหลังคาบ้าน
post-image
ทำไมต้องใช้เหล็ก มอก.
post-image
การทำความสะอาดหลังคาบ้าน
post-image
ความสำคัญของหลังคาบ้าน ที่คุณไม่ควรมองข้าม
post-image
บริการงานผลิตและติดตั้ง โครงหลังคาสำเร็จรูป สมาร์ทแฮท
post-image
หลังคาบ้าน & 5 เรื่องที่ต้องรู้
post-image
เคล็ดไม่ลับ หลังคาสวยด้วยสมาร์ทแฮท
post-image
องศาหลังคา รู้ไว้ป้องกันดีกว่าแก้
post-image
อะเสคานหลังคา ทำจากอะไร?
post-image
สีหลังคา อีก 1 อัตลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ
post-image
6 ทรงหลังคาบ้านยอดฮิตไม่ตกเทรนด์
post-image
โครงหลังคา vs โครงหลังคาสำเร็จรูป
post-image
5 เคล็ดลับ บ้านเย็นสไตล์ไทย
post-image
5 วิธีตรวจงานหลังคา ไม่ต้องขึ้นที่สูง
post-image
วิธีคำนวนพื้นที่หลังคาเบื้องต้น By...สมาร์ทแฮท
post-image
6 องค์ประกอบโครงหลังคารู้ไว้ใช่ว่า...คุยกับช่างรู้เรื่อง
post-image
3 วิธีง่ายๆ ป้องกันหลังคารั่วซึม