post-image

โครงหลังคาสำเร็จรูป คุณจิรเดช ขันโคกกรวด

หน้างาน : ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พื้นที่หลังคา :  113.16 ตารางเมตร, ทำมุม 30 องศา
รวมระยะเวลาการทำงาน : 2 วัน

โครงการ : โครงหลังคาสำเร็จรูป คุณจิรเดช ขันโคกกรวด
หน้างาน : ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พื้นที่หลังคา :  113.16 ตารางเมตร, ทำมุม 30 องศา
รวมระยะเวลาการทำงาน : 2 วัน

งานโครงหลังคา ประกอบด้วย
  • แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • รับประกันการรั่วซึม 2 ปี
  • รับประกันการติดตั้ง 5 ปี
  • รับประกันโครงหลังคา 30 ปี
          เพราะทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง โครงหลังคาสำเร็จรูป ตรา Smart Hat  ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรประสบการณ์สูง ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน หรือ เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร สมาร์ทแฮท พร้อมบริการทุกท่านด้วยใจ

#ที่เดียวจบครบเรื่องหลังคา #ระบบงานหลังคาครบวงจร #โครงหลังคาสําเร็จรูป #SmartHat #สมาร์ทแฮท #โครงหลังคาสําเร็จรูปตราSmartHat


ภาพผลงานเพิ่มเติม