post-image

โครงหลังคาสำเร็จรูป บ้านคุณทิพย์

หน้างาน : ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พื้นที่หลังคา : 226.31 ตารางเมตร, ทำมุม 35 องศา
รวมระยะเวลาการทำงาน : 3 วัน

โครงการ : โครงหลังคาสำเร็จรูป บ้านคุณทิพย์
หน้างาน : บ้านพัก ค.ส.ล. 1 ชั้น ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พื้นที่หลังคา : 226.31 ตารางเมตร, ทำมุม 35 องศา
รวมระยะเวลาการทำงาน : 3 วัน

งานโครงหลังคา ประกอบด้วย
  • แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • รับประกันการติดตั้ง 5 ปี
  • รับประกันโครงหลังคา 30 ปี
          เพราะทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง โครงหลังคาสำเร็จรูป ตรา Smart Hat  ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรประสบการณ์สูง ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน หรือ เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร สมาร์ทแฮท พร้อมบริการทุกท่านด้วยใจ
            "สมาร์ทแฮท" บริการงานผลิตและติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป พร้อมงานมุงหลังคา ครบ วง จร มั่นใจด้วยวัสดุเกรดคุณภาพ เหล็กโครงหลังคาคุณภาพ มาตรฐาน มอก. 2981-2562 รับประกันสูงสุด มากถึง 30 ปี 

#ที่เดียวจบครบเรื่องหลังคา #ระบบงานหลังคาครบวงจร #โครงหลังคาสําเร็จรูป #SmartHat #สมาร์ทแฮท #โครงหลังคาสําเร็จรูปตราSmartHat

ภาพผลงานเพิ่มเติม